Hlavní obsah

někam

Vyskytuje se v

dopracovat: sfondare nella vita, realizzarsi (professionalmente), farsi strada nel mondo, vybudovat si pozici farsi una posizione, prosadit se imporsiněkam to dopracovat v kariéře ap.

dotáhnout: arrivare (lontano), prosadit se farsi valere, sfondareněkam to dotáhnout v kariéře ap.

pozvat: chiedere q di uscirepozvat někam (ven) koho dívku ap.

sem: Mettilo qui da qualche parte.Dej to sem někam.

zajít: uscirezajít si někam (ven) za zábavou ap.

scampagnata: fare una scampagnatajet do přírody/někam ven

via: Vai via!hovor. Jdi někam!, Přestaň!

někam: altroveněkam jinam