Hlavní obsah

doccino

Vyskytuje se v

box: box (della) docciasprchový kout

doccia: farsi/fare la docciadát si sprchu, (o)sprchovat se

doccia: box docciasprchový kout

doccia: doccia scozzeseskotský střik

fare: fare la docciaosprchovat se

farsi: farsi la docciaosprchovat se

fare: Ho fatto/Mi sono fatto la doccia.Dal jsem si sprchu., Osprchoval jsem se.

rifarsi: Mi rifaccio la doccia.Dám si znovu sprchu.

doccia: přen. doccia freddastudená sprcha, šok

gel: sprchový gelgel doccia, docciaschiuma

kout: sprchový koutbox doccia

okapní: okapová rourapluviale , doccia

růžice: sprchová růžicedoccetta , doccino

sprcha: dát si sprchufare una doccia

sprchový: sprchový koutbox doccia

dát: Dám si sprchu.Faccio la doccia.

probrat: Sprcha tě probere.La doccia ti sveglierà.

sprcha: přen. studená sprchadoccia fredda