Hlavní obsah

distendersi

Vyskytuje se v

disteso: stare/essere distesoležet, být natažený

distesa: Le campane suonavano a distesa.Zvony se hlasitě vyzváněly.

distesa: a distesahlasitě a dlouze znít ap.

disteso: a voce distesaz plna hrdla

ležet: Ležel na zemi.Era disteso per terra.