Hlavní obsah

dimostrarsi

Vyskytuje se v

dimostrarsi: I timori si sono dimostrati fondati.Obavy se ukázaly jako opodstatněné.

nemico: Si dimostra nemico.Projevuje se nepřátelsky.

najevo: (di)mostrare qc, manifestare qcdát najevo co

nevina: dimostrare l'innocenza di qprokázat čí nevinu

prokázat: dimostrare l'identità di qprokázat čí totožnost

demonstrovat: Tramite questo esempio può essere dimostrata l'effettività del sistema.Na tomto příkladu je možno demonstrovat účinnost systému.

dokázat: Ci ha dimostrato di riuscire a fare quel lavoro.Dokázala nám, že tu práci zvládne.

jevit: Non dimostrano interesse...Nejeví zájem...

osvědčit se: Si era dimostrato un valido interprete.Osvědčil se jako (dobrý) tlumočník.

projevit: Si è dimostrato coraggioso.Projevil svoji odvahu.

věk: dimostrare la propria etàvypadat na svůj věk

dimostrare: dimostrare affettoprojevit náklonnost