Hlavní obsah

comportarsi

Vyskytuje se v

dignità: comportarsi con dignitàchovat se důstojně

comportarsi: Si comporta bene.Chová se slušně.

con: Con me si comporta così.Ke mně se tak chová.

da: Si comporta da amico.Chová se jako přítel.

signore: Si comporta da signore.Dělá ze sebe velkého pána.

stesso: Si comporta nello stesso modo.Chová se stejně.

cristiano: comportarsi da cristianochovat se jak se sluší a patří

chovat se: comportarsi bene/malechovat se dobře/špatně

pansky: avere maniere signorili, comportarsi da signorechovat se pansky

slušně: comportarsi benechovat se slušně

sportovně: comportarsi sportivamentechovat se sportovně

jako: Ti comporti da stupido.Chováš se jako blbec.

kultivovaně: Si comportava con educazione e raffinatezza.Choval se slušně a kultivovaně.

nést: Non comporta nessun rischio.Nenese to s sebou žádné riziko.

obnášet: Cosa comporta?Co to obnáší?

počínat si: Si comportava con poca responsabilità.Počínal si nezodpovědně.

přinášet: Comporta anche dei vantaggi.Přináší to i jisté výhody.

rasisticky: comportarsi da razzistachovat se rasisticky

vést si: Si comporta bene.Vede si dobře.

žensky: comportarsi da donnachovat se žensky

comportare: Questo comporta molti rischi.To s sebou nese mnohá rizika.