Hlavní obsah

comportarsi

Vyskytuje se v

dignità: comportarsi con dignitàchovat se důstojně

comportare: Questo comporta molti rischi.To s sebou nese mnohá rizika.

con: Con me si comporta così.Ke mně se tak chová.

da: Si comporta da amico.Chová se jako přítel.

signore: Si comporta da signore.Dělá ze sebe velkého pána.

stesso: Si comporta nello stesso modo.Chová se stejně.

cristiano: comportarsi da cristianochovat se jak se sluší a patří

chovat se: chovat se dobře/špatněcomportarsi bene/male

pansky: chovat se panskyavere maniere signorili, comportarsi da signore

slušně: chovat se slušněcomportarsi bene

sportovně: chovat se sportovněcomportarsi sportivamente

jako: Chováš se jako blbec.Ti comporti da stupido.

kultivovaně: Choval se slušně a kultivovaně.Si comportava con educazione e raffinatezza.

nést: Nenese to s sebou žádné riziko.Non comporta nessun rischio.

obnášet: Co to obnáší?Cosa comporta?

počínat si: Počínal si nezodpovědně.Si comportava con poca responsabilità.

přinášet: Přináší to i jisté výhody.Comporta anche dei vantaggi.

rasisticky: chovat se rasistickycomportarsi da razzista

vést si: Vede si dobře.Si comporta bene.

vést si: Nevede si špatně.Non si comporta male.

žensky: chovat se ženskycomportarsi da donna