Hlavní obsah

comporre

Vyskytuje se v

binario: chim. composto binariobinární sloučenina

composto: mat. numero compostosložené číslo

fiore: fiore compostosložený květ

intermedio: composto intermediomeziprodukt

neretto: scritto/composto in nerettotučně (na)psaný

puzzle: comporre un puzzle(po)skládat puzzle

comporsi: Si compone di...Skládá se z...

sestavit: comporre il governosestavit vládu

souvětí: periodo composto/complessosouřadné/podřadné souvětí

tvořit: essere composto, comporsi di qc, zahrnovat v sobě form. comprendere qcbýt tvořen čím celek

báseň: comporre una poesiasložit báseň

jako: Ti comporti da stupido.Chováš se jako blbec.

napsat: comporre la musicanapsat hudbu

comporre: comporre i fiori in un bouquetsvázat květiny do kytice