Hlavní obsah

bastante

Vyskytuje se v

basto: přen. mettere il basto a qpodrobit si koho

bastare: Basta chiedere.Stačí říct.

bastare: Non mi bastano i soldi.Nevystačím s penězi.

bastare: Non mi basta l'animo per dirglielo.Netroufám si mu to říct.

bastare: E non basta!A to není všechno!

e: E basta!A dost!

tanto: e tanto bastaa to stačí

basta: punto e bastaa dost konec řečí

bastare: bastare a sé stessovystačit si (sám), být soběstačný

basta: Nejdu tam a basta!Non ci vado e basta!

dost: Už toho mám dost!Ne ho abbastanza!, už dost E adesso basta!

kdepak: Bude to stačit? Kdepak.Basta così? Nient'affatto!

prostě: Prostě to udělej.Fallo e basta.

stačit: Stačilo ti to?Ti è bastato?

stačit: Bude stačit, když...Basterà che...

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.Gli sarebbe bastato pochissimo per vincere.

vyžití: 300 eur nestačí na vyžití.300 euro non basta per vivere.

hasnout: Tím to hasne.E basta., Tím to je uzavřeno Finisce qui.

odtud: Všechno jen odtud potud.Adesso basta!

stačit: Stačí říct.Basta parlare., Basta dirlo.