Hlavní obsah

attirare

Vyskytuje se v

attenzione: attirare attenzionepřitahovat pozornost

sguardo: attirare lo sguardo di qupoutat čí pohled

pohled: attirare lo sguardo di qupoutat čí pohled

poutat: attirare l'attenzione di qpoutat čí pozornost

pozornost: attirare l'attenzione di qupoutat/přitahovat čí pozornost

přitahovat: attirare l'attenzione di qpřitahovat pozornost koho

upoutat: attirare/catturare l'attenzione di qupoutat čí pozornost

upozornit: farsi notare, přitáhnout pozornost attirare l'attenzione (su di se)upozornit na sebe

vlákat: attirare q in una trappolavlákat koho do pasti

vylákat: attirare fuori q/qc da qcvylákat koho/co (ven) odkud

přivábit: Il profumo ha attirato le vespe.Vůně přivábila vosy.

zaujmout: Ha attirato la loro attenzione.Zaujalo je to.

attirare: La calamita attira il ferro.Magnet přitahuje železo.