Hlavní obsah

accusarsi

Vyskytuje se v

avvocato: avvocato della accusazástupce obžaloby

gabbia: gabbia (degli accusati)lavice obžalovaných

malessere: accusare un leggero malesserepociťovat lehkou nevolnost

ricevuta: accusare ricevuta di qcpotvrdit přijetí čeho

křivě: accusare q falsamentekřivě obvinit koho

křivý: falsa accusakřivé obvinění

obvinění: falsa accusakřivé obvinění

potvrdit: accusare ricevuta di qcpotvrdit přijetí čeho

příjem: confermare il ricevimento di qc, accusare ricevuta di qcpotvrdit příjem čeho

žalovaný: la parte accusatapráv. žalovaná strana

nařknout: Fu accusato di un furto.Byl nařčen z krádeže.

obvinit: È stato accusato di furto.Byl obviněn z krádeže.

propustit: L'accusato è stato dimesso.Obžalovaného propustili.

accusa: (pubblica) accusaprokuratura, státní zastupitelství