Hlavní obsah

užít

Vyskytuje se v

prostředek: mettre en jeu toutes ses ressources(vy)užít všech (dostupných) prostředků

bois: faire flèche de tout boisnasadit všechny páky, užít všech prostředků

reste: jouir de son restevyužít poslední příležitosti, ještě si něco užít

užít: Amusez-vous bien.Pěkně si to užijte.