Hlavní obsah

tajemství

Vyskytuje se v

zahalený: couvert de mystèrezahalený tajemstvím

confidence: en confidencedůvěrně, pod pečetí tajemství

secret: garder un secretzachovat tajemství

apprendre: J'ai appris par hasard un secret.Náhodou jsem se dozvěděl tajemství.

déceler: déceler un secretodhalit tajemství

découvrir: découvrir le mystèreodhalit tajemství

dévoiler: dévoiler un secretodhalit tajemství

dépositaire: faire de qqn le dépositaire d'un secretzasvětit koho do tajemství

état: secret d'Étatstátní tajemství

pot: découvrir le pot aux rosespřijít věci na kloub, odhalit tajemství

sortir: secret qui ne doit pas sortir d'une familletajemství, které se nesmí dostat mimo rodinu

vendre: vendre la mècheprozradit tajemství

voile: étendre/jeter/tirer un voile sur qqchzahalit rouškou tajemství co

tajemství: secret de Polichinelleveřejné tajemství