Hlavní obsah

sec [sεkˌ sεʃ]

Podstatné jméno mužské

  1. suchoconserver qqch au secuchovávat co v suchu
  2. zeměd.suchá píce

Vyskytuje se v

pointe: pointe (sèche)suchá jehla nástroj, technika i rytina

sec: à secvyschlý, nasuchu, nasucho

gâteau: gâteaux secs, petits gâteauxsušenky

nettoyage: nettoyage à secchemické čištění, čištění za sucha v čistírně

pied: à pied secsuchou nohou

raisin: raisins secsrozinky

cinq: en cinq secjedna dvě, raz dva

cul: faire cul secvypít na ex

gosier: hovor. avoir le gosier secmít vyschlo v krku žízeň

poil: hovor. n'avoir plus un poil de seczpotit se jako myš

saur: hovor. être sec comme un hareng saurbýt vysušený jako treska hubený

čištění: nettoyage à secchemické čištění, čištění za sucha v čistírně

destilace: distillation sèchesuchá destilace

období: saison sèche/des pluiesobdobí sucha/dešťů

přejít: traverser une rivière à pied secpřejít řeku suchou nohou

sucho: nettoyage à secčištění za sucha

suchý: à pied secsuchou nohou

vysoušeč: sèche-cheveux vysoušeč vlasů

jeden, jedna, jedno: en cinq secjedna dvě hned

let: aussi secv cuku letu rychle

napočítat: En cinq sec.Než bys do tří napočítal.

přivést: mettre qqn à secpřivést koho na mizinu

zpotit se: hovor. n'avoir plus un poil de seczpotit se jako myš