Hlavní obsah

serrer [seʀe]

Vyskytuje se v

effet: effet de serreskleníkový efekt

louche: serrer la louche à qqnpotřást komu ploutví

sein: serrer qqn/qqch sur son seinpřitisknout si koho/co na hruď

serre: effet de serreskleníkový efekt

serré: en rangs serrésv sevřených řadách

serrer: serrer la main à qqnstisknout komu ruku

coude: se serrer les coudesdržet při sobě

cuillère: serrer la cuillèrestisknout pracku

fesse: serrer les fessesmít nahnáno

hareng: serrés comme des harengs(namačkaní) jak sardinky

pince: hovor. serrer la pince à qqnpotřást komu ploutví rukou

poing: Il faut serrer les poings.Je potřeba zatnout zuby. mlčky něco snášet

vis: serrer la vis à qqnpřiskřípnout koho