Hlavní obsah

opřít se

sese, si

cc, C

Vyskytuje se v

loket: s'accouder sur la tableopřít se lokty o stůl

o: s'appuyer contre qqn/qqchopřít se o koho/co

appui: prendre appui sur qqn/qqchopřít se o koho/co

opřít se: s'atteler à la tâcheopřít se do toho