Hlavní obsah

nettement [nεtmɑ̃]

Vyskytuje se v

actif: actif netčisté jmění, čistá aktiva

mise: mise au netpřepsání na čisto

net: poids netčistá váha

revenu: revenu brut/net/annuel/mensuelhrubý/čistý/roční/měsíční příjem

entendre: entendre qqch nettementslyšet co zřetelně

čistý: salaire netčistá mzda

mzda: salaire brut/nethrubá/čistá mzda

příjem: revenu net/brutčistý/hrubý příjem

zisk: bénéfice net, recette nettečistý zisk

jednoznačný: Je veux une réponse nette.Chci jednoznačnou odpověď.

vyjádřit se: Il a été très net.Vyjádřil se úplně jasně.

výrazný: nette amélioration výrazné zlepšení

duše: pour en avoir le cœur netpro klid duše