Hlavní obsah

jambe [ʒɑ̃b]

Podstatné jméno ženské

  1. anat.noha, bérecos de la jambeholenní kost
  2. nohavice

Vyskytuje se v

écartement: écartement des bras/jambesrozpažení/roznožení

impotent: jambe impotentechromá noha

jambe: os de la jambeholenní kost

solidement: solidement campé sur ses jambespevně stojící na vlastních nohou

courir: courir à toutes jambesutíkat, co nohy stačí

croiser: croiser les jambesdát si nohu přes nohu

enfuir (s'): s'enfuir à toutes jambesutíkat, co nohy stačí

fléchir: fléchir les jambesskrčit nohy

paralysé: paralysé des deux jambesochrnutý na obě nohy

coq: avoir des jambes de coqmít nohy jako tyčky

cou: prendre ses jambes à son couvzít nohy na ramena

jouer: jouer des jambesvzít nohy na ramena

poteau: avoir des jambes comme des poteauxmít nohy jako sloupy

traîner: traîner la jambetáhnout nohu za sebou, sotva nohy vléci