Hlavní obsah

hledat

Nedokonavé sloveso

  1. (něco ztraceného ap.) koho/co chercher qqn/qqchhledat slovachercher ses mots
  2. (byt ap.) chercher
  3. (zjišťovat, objevovat) chercher
  4. (pátrat po někom) koho rechercher qqn

Vyskytuje se v

opora: chercher l'appui de qqnhledat u koho oporu

útočiště: chercher refugehledat útočiště

problém: chercher midi à quatorze heureszbytečně hledat problémy

včerejší: chercher midi à quatorze heureshledat včerejší den

vrána: Qui se ressemble s'assemble.Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.

zbytečně: chercher midi à quatorze heureszbytečně hledat problémy/to komplikovat

femme: chercher une femmehledat si ženu

recherche: être à la recherche de qqn/qqchpátrat po kom/čem, hledat koho/co

chercher: chercher la sortiehledat východ

aiguille: chercher une aiguille dans une botte de foinhledat jehlu v kupce sena

assembler: Qui se ressemble s'assemble.Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.

bête: chercher la petite bêtehledat hnidy vyhledávat nejmenší problémy

botte: chercher une aiguille dans une botte de foinhledat jehlu v kupce sena

découverte: aller à la découverte de qqchvydat se za čím, hledat, poznávat co

heure: chercher midi à quatorze heureshledat obtíže, kde nejsou

midi: chercher midi à quatorze heureshledat komplikace tam, kde nejsou

pou: chercher des poux (dans la tête) à qqnsekýrovat koho, sedět, hledat hnidy na kom

quatorze: chercher midi à quatorze heureszbytečně hledat problémy

ressembler: Qui se ressemble s'assemble.Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.

hledat: chercher ses motshledat slova