Hlavní obsah

házet

Nedokonavé sloveso

  1. (vrhat) jeter(zpravidla k cíli) lancer
  2. (pohazovat) čím agiter qqch

Vyskytuje se v

žabka: faire des ricochetsházet žabky

klacek: mettre des bâtons dans les roues à qqnházet komu klacky pod nohy

perla: jeter des perles aux pourceauxházet perly sviním

písek: jeter de la poudre aux yeux de qqnházet komu písek do očí

slina: baver sur qqnházet po kom jedovatou slinou

špína: couvrir qqn de boue, colporter des ragots sur qqnházet na koho špínu

ricochet: faire des ricochetsházet žabky kamínkem po vodě

ricocher: ricocher des cailloux sur l'eauházet žabky

panier: mettre dans le même panierházet do jednoho koše

patte: tirer dans les pattes de qqnházet komu klacky pod nohy

perle: jeter des perles aux pourceauxházet perly sviním

renard: piquer un renardházet šavli zvracet

savonner: savonner la planche à qqnházet komu klacky pod nohy

vaisselle: s'envoyer la vaisselle à la têteházet po sobě talíře hádat se

házet: rejeter qqch sur qqnházet co na koho vinu ap.