Hlavní obsah

házet

Nedokonavé sloveso

  1. (vrhat) jeter(zpravidla k cíli) lancer
  2. (pohazovat) čím agiter qqch

Vyskytuje se v

žabka: házet žabkyfaire des ricochets

klacek: házet komu klacky pod nohymettre des bâtons dans les roues à qqn

perla: házet perly svinímjeter des perles aux pourceaux

písek: házet komu písek do očíjeter de la poudre aux yeux de qqn

slina: házet po kom jedovatou slinoubaver sur qqn

špína: házet na koho špínucouvrir qqn de boue, colporter des ragots sur qqn