Hlavní obsah

daté [date]

Přídavné jméno

  • datovaný

Vyskytuje se v

dater: à dater d'aujourd'huiode dneška, počínaje dneškem

péremption: date de péremptiondoba trvanlivosti u výrobku, expirační doba u léků ap.

date: date butoirkonečné datum, nejzazší termín

date: date de valeurhodnota ke dni

date: de vieille datestarý, dávný, starého data

date: de longue dateodedávna, dávný

exigibilité: date d'exigibilitédatum splatnosti

dater: dater un contratdatovat smlouvu

dater: dater de loinbýt dávný stát se dávno

devancer: devancer la date d'un paiement(za)platit před termínem

fixer: fixer une datestanovit lhůtu

butoir: date butoirkonečné datum, nejzazší termín

date: prendre dateurčit datum schůzky

date: faire datetvořit mezník, být důležitým mezníkem

datum: datum narozenídate de naissance

datum: datum spotřebydate d'expiration, potravin date de consommation

dodržet: dodržet termín dokončení ap.respecter la date limite

paušál: datový paušálforfait Internet/data, CaF forfait de données

stanovit: stanovit datum o schůzceprendre date/jour

starý: starého datade vieille date

konečný: konečná lhůtadélai ultime, date limite

narození: datum/místo narozenídate/lieu de naissance

vypsat: vypsat volbyfixer la date des élections, CaF déclencher des élections

zadní: nejzazší termíndate limite