Hlavní obsah

conversation [kɔ̃vεʀsasjɔ̃]

Vyskytuje se v

personnel: conversation personnelledůvěrný rozhovor

suivre: suivre le fil de la conversationsledovat tok konverzace

débraillé: conversation débrailléeuvolněná konverzace

décousu: conversation décousuenesouvislý rozhovor

fil: fil de la conversationnit rozhovoru

konverzace: conversation nourrieživá konverzace

nit: interrompre une conversationpřetrhnout nit (rozhovoru)

vtip: Sa conversation étincelle d'esprit.Jeho řeč srší vtipem.

živý: conversation animéeživá konverzace

dobře: avoir de la conversationumět dobře mluvit

stát: pour activer la conversationaby řeč nestála

conversation: engager une conversationnavázat hovor