Hlavní obsah

bruire [bʀɥiʀ]

Vyskytuje se v

bruit: répandre un bruitrozšiřovat řeči

râpe: bruit de râpe(silný) srdeční šelest

arrêter: Le bruit s'arrête.Hluk ustává.

mort: hovor. bruit à réveiller les mortsrámus, že by probudil i mrtvého

hluk: faire du bruitdělat hluk

povyk: beaucoup de bruit pour rienmnoho povyku pro nic

pozadí: bruit de fondzvukové pozadí

šuškat: Le bruit court que...Šušká se, že...

zpráva: faux bruit, fausse nouvellefalešná zpráva

dělat: faire du bruitdělat hluk

mnoho: beaucoup de bruit pour rienmnoho povyku pro nic

povídat: Un bruit court...Povídá se...

probudit: Un bruit à réveiller les morts.Rámus, že by probudil i mrtvého.

rozruch: faire grand bruitvyvolat rozruch

vzbudit: C'est un bruit à réveiller les morts.To by vzbudilo i mrtvého.