Hlavní obsah

averz

Nechtěli jste hledat:

avoirmít

avoirmajetek, jmění

averslíc

avecs

aveupřiznání, doznání, vyznání

avenuetřída , avenue

avéréprokázaný, potvrzený

avérerukázat se, jevit se

averseliják, příval

aversionodpor, nechuť, averze

averti(dobře) zpravený, (dobře) informovaný, (dobře) poučený

avertirupozornit, varovat, uvědomit

avertissementupozornění, výstraha, varování

avertisseurhlásič , výstražné zařízení