Hlavní obsah

au-dessus

Vyskytuje se v

dessus: au-dessusnahoře

dessus: au-dessus deqqch nad čím, výše než co

élever: s'élever au-dessus de qqchpovznést se nad co

estimer: estimer qqch au-dessous/au-dessus de sa valeurocenit co příliš nízko/vysoko, podhodnotit/nadhodnotit co

mer: au-dessus du niveau de la mernad hladinou moře, nadmořské výšky

dessus: Il n'y a rien au-dessus.Nadto není., Není nic lepšího.

průměr: nad/pod průměremau-dessus/au-dessous de la moyenne

rámec: nad rámec čehoau-dessus de qqch

stupeň: deset stupňů nad nuloudix degrés au-dessus de zéro

výška: v nadmořské výšce 300 metrů300 mètres au-dessus du niveau de la mer

nad, nade: Bydlí nad námi.Il habite au-dessus de nous.

meč: Visí nad ním Damoklův meč.L'épée de Damoclès est suspendue au-dessus de sa tête.