Hlavní obsah

are [aʀ]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

rozsudek: arrêt de rejet, odvolacího soudu arrêt infirmatifzamítavý rozsudek

řízení: arrêts du destinřízení osudu

ustání: constamment, sans arrêt/cesse, continuellementbez ustání

zarážka: taquet d'arrêtžel. kolejová zarážka

zastávka: arrêt facultatifzastávka na znamení

znamení: arrêt facultatifzastávka na znamení

autobusový: attendre à l'arrêt de busčekat na autobusové zastávce

tramvajový: station/arrêt/ligne/rame de tramtramvajová stanice/zastávka/linka/souprava

vystřelovací: couteau à cran d'arrêtvystřelovací nůž

zástava: arrêt de la respirationmed. zástava dechu

honit se: turbiner sans arrêthonit se z práce do práce

arrêt: arrêt du cœurzástava srdce

bande: bande d'arrêt d'urgenceodstavný pruh na dálnici

facultatif: arrêt facultatifzastávka na znamení

maison: maison d'arrêtvazební věznice, vazba

mandat: mandat d'arrêtzatykač

cœur: arrêt du cœursrdeční zástava

confirmatif: arrêt confirmatifpotvrzující rozhodnutí