Hlavní obsah

aimant [εmɑ̃]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

aimer: aimer mieuxmít raději, preferovat

aimer: s'aimermilovat se sám sebe, mít se rád

aimer: s'aimerlíbit se sám sobě

bien-aimé: Louis XV, dit le Bien-AiméLudvík XV., zvaný Milovaný

idolâtrie: aimer qqn à l'idolâtriezbožňovat koho

permanent: fyz. aimant permanentpermanentní magnet

soi: n'aimer que soimít rád jen sebe

table: aimer la bonne tablepotrpět si na vybrané jídlo

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

tant: Il vous a tant aimé.On vás tak miloval.

prochain: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.Budeš milovat bližního svého jako sebe sama.

jiný: mít rád/ráda jinéhoaimer ailleurs

milovat: milovat co nade všeaimer qqch plus que tout

mít: mít rád koho/coaimer qqn/qqch

předvádět se: rád se předvádět ve společnostiaimer (à) paraître

rád: rád dělat coaimer faire qqch

rád: mít radějiaimer mieux

chutnat: Chutnalo vám?Vous avez aimé ?

jenž: žena, již milujila femme que j'aime

líbit se: Líbil se ti ten film?Tu as aimé ce film ?

přednost: dát přednost čemu před čímaimer mieux/préférer qqch à qqch

rád: Rád bych se zeptal...J'aimerais demander...

svůj, svá, své, svoje: Děti mají rády svou učitelku.Les enfants aiment leur maîtresse.

hotové: Rád přijde k hotovému.Il aime la besogne (toute) faite.