Hlavní obsah

aimant [εmɑ̃]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

aimer: aimer mieuxmít raději, preferovat

bien-aimé: Louis XV, dit le Bien-AiméLudvík XV., zvaný Milovaný

idolâtrie: aimer qqn à l'idolâtriezbožňovat koho

permanent: fyz. aimant permanentpermanentní magnet

soi: n'aimer que soimít rád jen sebe

table: aimer la bonne tablepotrpět si na vybrané jídlo

tant: Il vous a tant aimé.On vás tak miloval.

prochain: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.Budeš milovat bližního svého jako sebe sama.

jiný: aimer ailleursmít rád/ráda jiného

milovat: aimer qqch plus que toutmilovat co nade vše

mít: aimer qqn/qqchmít rád koho/co

předvádět se: aimer (à) paraîtrerád se předvádět ve společnosti

rád: aimer faire qqchrád dělat co

chutnat: Vous avez aimé ?Chutnalo vám?

jenž: la femme que j'aimežena, již miluji

líbit se: Tu as aimé ce film ?Líbil se ti ten film?

přednost: aimer mieux/préférer qqch à qqchdát přednost čemu před čím

svůj, svá, své, svoje: Les enfants aiment leur maîtresse.Děti mají rády svou učitelku.

hotové: Il aime la besogne (toute) faite.Rád přijde k hotovému.