Hlavní obsah

školní

Vyskytuje se v

docházka: obligation scolairepovinná školní docházka

hřiště: cour de récréationškolní hřiště

inspekce: inspection académiqueškolní inspekce

jídelna: cantine d'entreprise/scolaireškolní/závodní jídelna

kurz: classe de neigeškolní lyžařský kurs

lavice: table d'écoleškolní lavice

povinný: obligation scolairepovinná školní docházka

prázdniny: vacances scolairesškolní prázdniny

rok: année scolaire/universitaireškolní/akademický rok

tabule: tableau (noir)školní tabule

académique: année académiqueškolní rok

cantine: cantine d'une écoleškolní jídelna

centre: centre de loisirs(školní) družina

classe: rentrée des classeszačátek školního roku

patronage: patronage scolaireškolní družina

texte: cahier de textesškolní sešit

cahier: cahier d'écolierškolní sešit

noir: tableau noirškolní tabule

scolaire: année scolaireškolní rok

banc: sur les bancs de l'écoleve školních škamnách/lavicích

školní: rentrée des classeszačátek školního roku