Hlavní obsah

stav

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (všechny vlastnosti, okolnosti ap.) estado m, condiciones f pl(situace) situación f(fáze) fase fvýjimečný stavestado m/régimen m de excepciónzdravotní/fyzický/psychický stavestado m de salud/físico/psíquico
  2. (látky, soustavy) estado m
  3. (počet) número m(množství) cantidad f(zápasu) resultado m(úroveň, hladina) nivel m
  4. (z hlediska manželství) estado m civil
  5. (povolání ap.) profesión f
  6. zast.(společenská vrstva) estado m

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

kritický: kritický stavestado crítico

nouze: stav nouzeestado de emergencia

obležení: stav obleženíestado de asedio

přijít: přijít do jiného stavuquedar embarazada

přivést: přivést do jiného stavuembarazar

stavět: stavět základy čeho budovyconstruir cimientos de alg

třetí: hist. třetí stavtercer estado

účet: stav účtuestado de la cuenta

válečný: válečný stavestado de guerra

výjimečný: výjimečný stav jakýkolivrégimen de excepción

stavit se: Stav se u něj někdy.Ven a verle algún día.

zdravotní: zdravotní stavestado de salud

stavět se: stavět se na zadnícerdear

alarma: stav pohotovostiestado de alarma

alerta: stav pohotovostiestado de alerta

buscar: stavit se pro koho/co, vyzvednout koho/co ze školy ap.ir a buscar (a) alg(n)

civil: (občanský) stavestado civil

estacionario: rovnovážný stavestado estacionario

estado: výjimečný stavestado de excepción

condición: zdravotní stavcondiciones de salud

etílico: v podnapilém stavuen estado etílico

ingravidez: stav beztížeestado de ingravidez

levantar: stavět vzdušné zámkylevantar castillos en el aire

stav: výjimečný stavestado /régimen de excepción