Hlavní obsah

stáhnout

Dokonavé sloveso

  1. (tahem odstranit) quitar, remover
  2. (shora dolů) bajar(plachty, vlajku) arriar(táhnout) arrastrarstáhnout roletybajar las persianas
  3. slang.(data ap.) descargarslang.hovor. bajar
  4. (vzít a přemístit) retirar, replegar(z prodeje ap.) recoger, quitarstáhnout z oběhuretirar de la circulación
  5. (utáhnout) apretar(provazem ap.) acordonar(zaškrtit) constreñir
  6. (zpevnit obtočením) constreñir(opásat) ceñir(obvázat) vendar
  7. (smrštit) contraer(svraštit) fruncir
  8. hovor. expr.(ztlumit) bajar
  9. hovor.(snížit) reducirhovor.(zcela odstranit) eliminar
  10. (zbavit kůže) desollar, despellejar, descuerar

Vyskytuje se v

prodej: stáhnout z prodejeretirar de la venta

ulita: stáhnout se do své ulityesconderse en su caparazón