Hlavní obsah

rychlost

Vyskytuje se v

fázový: fyz. fázová rychlostvelocidad de fase

mezní: let. mezní rychlostvelocidad límite

oběžný: astron. oběžná rychlostvelocidad orbital

počáteční: fyz. počáteční rychlostvelocidad inicial

přidat: přidat rychlost v autěacelerar, aumentar la velocidad

vyřadit: vyřadit rychlostdejar el coche al ralentí

zvuk: rychlost zvukuvelocidad del sonido

dodržovat: dodržovat omezenou rychlostrespetar el límite de velocidad

hodina: rychlostí 60 kilometrů za hodinua 60 kilómetros por hora

jet: Auto jede rychlostí 60 km/h.El coche va a 60 kms/h.

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostvelocidad máxima permitida

plný: v plné rychlostia toda velocidad

povolený: maximální povolená rychlostvelocidad máxima permitida

překročit: překročit povolenou rychlostrebasar/traspasar el límite de velocidad, exceder(se) en velocidad

a: a toda velocidadv plné rychlosti

exceso: exceso de velocidadpřekročení rychlosti

reducir: reducir la velocidadsnížit rychlost

supersónico: velocidad supersónicanadzvuková rychlost