Hlavní obsah

proces

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (soudní řízení) proceso m, pleito mprohrát/vyhrát procesperder/ganar el pleito/procesopráv. sumární proces zkrácení řízeníjuicio m/proceso m sumario
  2. (vývoj) proceso mchemický proces reakceproceso m químicomírový procesproceso m de paz

Vyskytuje se v

civilní: civilní právo/soud/procesderecho/juzgado/proceso civil

exekuční: exekuční proces/řízeníprocedimiento /proceso ejecutivo

trestní: trestní procesproceso penal

globalizační: globalizační procesproceso globalizador

kanonizační: kanonizační procesproceso de canonización