Hlavní obsah

představit

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. imagínate/imagínese, figúrate/figúrese

představit se: představit se na veřejnosti veřejně vystoupithacer acto de presencia

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permita que me presente.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permítanme que me presente.