Hlavní obsah

pětka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (číslice) cinco m
  2. hovor.(co je jí označeno) cinco mhovor.(v ragby) try mběžet pětku 5 kilometrůcorrer los cinco kilómetros, (závod) correr la carrera de cinco kilómetroshovor. jet pětkou tramvají ap.tomar el cinco
  3. (známka ve škole) insuficiente m
  4. hovor.(pětice) grupo m de cinco, quinteto m

Vyskytuje se v

pěna: mýdlová pěnajabonadura

celá: dvě celé pětdos coma cinco

minuta: Za pět minut bude dvanáct.Son las doce menos cinco (minutos).

odpoledne: v pět hodin odpolednea las cinco de la tarde

pětka: běžet pětku 5 kilometrůcorrer los cinco kilómetros, závod correr la carrera de cinco kilómetros

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Tres y dos son cinco.

vynásobit: vynásobit pětimultiplicar por cinco

ztloustnout: Ztloustla o pět kilo.Engordó cinco kilos.

deset: jít od desíti k pětiir de mal en peor, ir de Guatemala a Guatepeor

dvanáct: za pět minut dvanácten el último momento

k, ke, ku: jít od desíti k pěti čím dál hůřir de mal en peor, andar de (capa) caída

od, ode: jít od desíti k pěti čím dál hůřandar/ir de mal en peor/de capa caída

sbalit: sbalit si svých pět švestekliar/recoger los bártulos

smysl: mít všech pět (smyslů) pohromadětener la cabeza en su sitio

a: v pět (hodin)a las cinco

afeitar: pěna na holeníespuma de afeitar

espuma: pěna na holeníespuma de afeitar

pět: v pět hodina las cinco