Hlavní obsah

osobní

Vyskytuje se v

asistence: osobní asistenceasistencia personal

auto: osobní autocoche (turismo)

data: osobní datadatos personales

kontakt: osobní kontaktcontacto personal

ochrana: ochrana osobních údajůprotección de datos personales

prohlídka: práv. osobní prohlídkacacheo

strážce: osobní/tělesný strážceguardaespaldas

údaj: osobní údajedatos /señas personales

věc: osobní věciobjetos personales, pertenencias

vlak: osobní/nákladní/poštovní vlaktren de viajeros/de carga/correo

vůz: osobní vůzcoche (de turismo), turismo

zájem: osobní zájeminterés personal

zájmeno: osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmenopronombre personal/posesivo/interrogativo/demostrativo/relativo

bankrot: osobní bankrotquiebra personal

privilegium: osobní privilegiumprivilegio personal

styk: písemný/osobní/telefonický stykcontacto por escrito/personal/por teléfono

vozidlo: osobní/nákladní vozidlovehículo personal/de carga

báscula: báscula de bañoosobní váha

documento: documento acreditativoosobní doklad

individual: datos individualesosobní údaje

ordenador: ordenador personalosobní počítač

pasajero: de pasajerososobní dopravní prostředek

personal: señas personalesosobní údaje

cacheo: someter al cacheopodrobit osobní prohlídce

crecimiento: crecimiento espiritual/personalduchovní/osobní růst

dato: datos personalesosobní data, nacionále

higiene: higiene personalosobní hygiena