Hlavní obsah

nesouhlas

Vyskytuje se v

vynutit si: vynutit si čí souhlaslograr por fuerza el acuerdo de algn

vyžádat si: vyžádat si souhlas kohoexigir el permiso de algn

mlčet: Kdo mlčí, souhlasí.Quien calla, otorga.

acorde: souhlasit s čím, být zajedno v čemestar acorde en/con alg

acuerdo: souhlasit s kým/čímestar de acuerdo con alg(n)

conforme: souhlasit s kým/čímestar conforme con alg(n)

desacuerdo: nesouhlasit, neshodnout seestar en desacuerdo

callar: Kdo mlčí, souhlasí.Quien calla, otorga.