Hlavní obsah

vklad

Vyskytuje se v

dlouhodobý: dlouhodobé vkladyдолгосро́чные вкла́ды

termínovaný: fin. termínovaný vkladсро́чный вклад

výpovědní: fin. vklad s výpovědní lhůtouсро́чный вклад

kapitálový: kapitálový vkladкапиталовложе́ние

nést: Vklady nesou úroky.Сбереже́ния прино́сят проце́нты.