Hlavní obsah

strojit

Vyskytuje se v

parní: parní strojпарова́я маши́на

pekelný: pekelný strojа́дская маши́на, бо́мба-посы́лка

plnicí: plnicí strojразли́вочная маши́на

posilovací: sport. posilovací strojтренажёр, силова́я ста́нция

psací: psací strojпи́шущая маши́н(к)а

rozmnožovací: rozmnožovací strojкопирова́льный аппара́т, копи́р

secí: zeměd. secí strojсе́ялка

snovací: text. snovací strojснова́льная маши́на

stroj: secí strojсе́ялка

balicí: balicí strojукла́дочная маши́на

činnost: činnost strojeход маши́ны

hoblovací: hoblovací strojстрога́льный стано́к, электроруба́нок

kopírovací: kopírovací strojкопирова́льный аппара́т

obráběcí: obráběcí strojотрезно́й/обраба́тывающий стано́к, стано́к для ре́зки

pletací: pletací strojвяза́льная маши́на

předvést: předvést chod strojeпродемонстри́ровать рабо́ту маши́ны

sázecí: polygr. sázecí strojнабо́рная маши́на

šicí: šicí strojшве́йная маши́на

tvářecí: tvářecí strojформо́вочная маши́на

zvětšit: zvětšit výkon strojeповы́сить мо́щность маши́ны

маши́на: počítač, počítací strojвычисли́тельная маши́на

маши́нка: psací strojпи́шущая маши́нка

пи́шущий: přenosný psací strojпортати́вная пи́шущая маши́нка

силово́й: posilovací strojсилово́й тренажёр

шве́йный: šicí strojшве́йная маши́на

автома́т: pracovat jako strojрабо́тать как автома́т

strojit: strojit vánoční stromečekнаряжа́ть ёлку