Hlavní obsah

silniční

Vyskytuje se v

havarijní: havarijní (silniční) službaавари́йная (доро́жная) слу́жба

kolo: silniční/horské koloшоссе́йный/го́рный велосипе́д

motorka: silniční motorkaдоро́жный мотоци́кл

podloží: silniční podložíдоро́жное основа́ние

pravidlo: pravidla silničního provozuпра́вила доро́жного движе́ния, ПДД

provoz: pravidla silničního provozuпра́вила доро́жного движе́ния, ПДД

pruh: dopr. silniční pruhполоса́ доро́ги

řízení: řízení silničního provozuрегули́рование у́личного движе́ния

tah: silniční tahмагистра́льная доро́га

účastník: účastník silničního provozuуча́стник доро́жного движе́ния

dodržovat: dodržovat pravidla silničního provozuсоблюда́ть ПДД

podjezd: železniční/silniční podjezdжелезнодоро́жный/доро́жный тонне́ль

povrch: travnatý/asfaltový/silniční povrchтравяно́е/асфа́льтовое/доро́жное покры́тие

úsek: silniční úsekуча́сток доро́ги

безопа́сность: безопа́сность (доро́жного) движе́нияbezpečnost (silničního) provozu

движе́ние: пра́вила доро́жного движе́нияpravidla silničního provozu

мотоци́кл: доро́жный мотоци́клsilniční motorka

на́сыпь: доро́жная на́сыпьsilniční násep

велосипе́д: шоссе́йный/го́рный велосипе́дsilniční/horské kolo