Hlavní obsah

rozšíření

Vyskytuje se v

reprodukce: ekon. prostá/rozšířená reprodukceпросто́е/расши́ренное воспроизво́дство

fáma: rozšířit fámuраспусти́ть молву́

klep: rozšířit klepразнести́ спле́тню

rozšířený: rozšířená výuka cizích jazykůуглублённое изуче́ние иностра́нных языко́в

rozšířit: rozšířit cestuрасши́рить доро́гу

výuka: škola s rozšířenou výukou cizích jazykůшко́ла с углублённым изуче́нием иностра́нных языко́в

воспроизво́дство: расши́ренное воспроизво́дствоrozšířená reprodukce