Hlavní obsah

průmyslový

Vyskytuje se v

hnojivo: průmyslová/umělá hnojivaминера́льные удобре́ния

pečicí: průmyslová pečicí troubaжа́рочный шкаф

zboží: průmyslové zbožíпромы́шленные това́ры

zóna: průmyslová zónaпромы́шленная зо́на

design: průmyslový designпромы́шленный диза́йн

podnik: průmyslový/dopravní/strojírenský podnikпромы́шленное/тра́нспортное/машинострои́тельное предприя́тие

strojnický: střední průmyslová škola strojnickáмашинострои́тельный те́хникум

škola: průmyslová školaте́хникум

výroba: průmyslová/zemědělská výrobaпромы́шленное/сельскохозя́йственное произво́дство

průmyslový: průmyslový podnikпромы́шленное предприя́тие