Hlavní obsah

nevyhovět

Vyskytuje se v

přání: Vyhověli jsme Vašemu přání.Мы удовлетвори́ли Ва́ше жела́ние.

vyhovět: Vyhověli naší prosbě.Они́ испо́лнили на́шу про́сьбу.

испо́лнить: vyhovět komuиспо́лнить про́сьбу кого