Hlavní obsah

nestálý

Vyskytuje se v

přízvuk: pohyblivý/stálý/volný přízvukподви́жное/постоя́нное/свобо́дное ударе́ние

stálý: stálá adresaпостоя́нный а́дрес

host: stálý hostзавсегда́тай

vojsko: stálé vojskoрегуля́рные войска́

výstava: putovní/stálá výstavaпередвижна́я/постоя́нная вы́ставка

zákazník: stálý zákazníkпостоя́нный клие́нт

zaměstnanec: dočasný/stálý zaměstnanecвре́менный/постоя́нный рабо́тник

zaměstnání: dočasné/sezónní/stálé zaměstnáníвре́менная/сезо́нная/постоя́нная рабо́та

капри́зный: nestálé počasíкапри́зная пого́да

постпре́дство: stálé zastoupení při OSNпостпре́дство при ООН

шаг: kdo je pod stálým dohledemшагу́ ступи́ть не даю́т кому