Hlavní obsah

nelogický

Vyskytuje se v

paměť: mechanická/logická/motorická paměťмехани́ческая/логи́ческая/мото́рная па́мять

schéma: logické schémaлоги́ческая схе́ма

výrok: mat.,log. logický výrokлоги́ческое выска́зывание

vysvětlení: logické vysvětleníстро́йное/логи́ческое изложе́ние

závěr: logický závěrлоги́ческое заключе́ние

logický: logické vysvětleníстро́йное изложе́ние