Hlavní obsah

vysvětlení

Vyskytuje se v

vysvětlit: vysvětlit sipochopit уясни́ть себе́, поня́ть что

počínání: vysvětlit své počínáníобъясни́ть свой посту́пок/своё поведе́ние

объясни́ть: объясни́ть пра́вилоvysvětlit pravidlo

описа́ть: описа́ть доро́гуvysvětlit cestu

поня́ть: Я поня́ть не суме́ю.Nedokážu si to vysvětlit.

изве́стность: привести́ в изве́стностьobjasnit, vysvětlit, uvést na pravou míru co

разъясне́ние: Прошу́ вас дать мне разъясне́ние.Žádám vás, abyste mi podal vysvětlení.