Hlavní obsah

юриди́ческая

Vyskytuje se v

лицо́: fyzická/právnická osoba физи́ческое/юриди́ческое лицо́

консульта́ция: právní poradnaюриди́ческая консульта́ция

osoba: fyzická/právnická osobaфизи́ческое/юриди́ческое лицо́

pojem: právní pojemюриди́ческое поня́тие

pomoc: právní pomocюриди́ческая по́мощь, правово́е соде́йствие

právnický: práv. právnická osobaюриди́ческое лицо́, юрлицо́

absolvovat: absolvovat právnickou fakultuоко́нчить юриди́ческий факульте́т

fakulta: filosofická/lékařská/právnická/pedagogická fakultaфилосо́фский/медици́нский/юриди́ческий/педагоги́ческий факульте́т

odpovědnost: právní odpovědnostюриди́ческая отве́тственность

právo: doktor právдо́ктор юриди́ческих нау́к

praxe: advokátní praxeюриди́ческая пра́ктика

юриди́ческий: právnická osobaюриди́ческое лицо́