Hlavní obsah

центра́льный

Vyskytuje se v

отопле́ние: ústřední topeníцентра́льное отопле́ние

banka: centrální/hypoteční/úvěrová bankaцентра́льный/ипоте́чный/креди́тный банк

centrální: anat. centrální nervová soustavaцентра́льная не́рвная систе́ма

hlavní: hlavní nádražíцентра́льный вокза́л

nervový: anat. centrální nervový systémцентра́льная не́рвная систе́ма

soustava: anat. centrální nervová soustavaцентра́льная не́рвная систе́ма

střední: střední EvropaЦентра́льная Евро́па

topení: ústřední/etážové topeníцентра́льное/эта́жное отопле́ние

ústředna: telefonní ústřednaцентра́льная телефо́нная ста́нция

ústřední: ústřední topeníцентра́льное отопле́ние

útočník: střední/křídelní útočníkцентра́льный/кра́йний напада́ющий

vysavač: centrální vysavačцентра́льный пылесо́с

katétr: centrální žilní/močový katétrцентра́льный вено́зный/мочево́й кате́тер

knihovna: ústřední/veřejná knihovnaцентра́льная/публи́чная библиоте́ка

центра́льный: střední útočník центра́льный напада́ющий