Hlavní obsah

слу́шать

Vyskytuje se v

у́хо: nastražit uši, pozorně poslouchatво все у́ши слу́шать

господа́: Pánové, poslouchejte!Слу́шайте, господа́!

интере́с: poslouchat bez zájmuслу́шать без интере́са

край: poslouchat co na půl uchaслу́шать что кра́ем у́ха

рази́нуть: poslouchat s otevřenou pusou s údivem, se zájmemслу́шать, рази́нув рот

napolo: napolo poslouchatслу́шать вполслу́ха

pozor: dávat pozor (ve vyučování)внима́тельно слу́шать (на уро́ке), быть внима́тельным

blábol: poslouchat blábolyслу́шать бред/болтовню́

napjatě: napjatě poslouchat koho/coсосредото́ченно слу́шать кого/что

poslouchat: pozorně poslouchatслу́шать внима́тельно

předstírat: Předstírá, že neposlouchá.Он де́лает вид, что не слу́шает.

projednávat: práv. projednávat věc s vyloučením veřejnostiслу́шать де́ло при закры́тых дверя́х

pusa: poslouchat s otevřenou pusouслу́шать с раскры́тым ртом

ucho: poslouchat co na půl uchaвполу́ха слу́шать что

слу́шать: jedním uchem tam, druhým ven, poslouchat každé páté slovoслу́шать с пя́того на деся́тое