Hlavní obsah

проходи́ть

Vyskytuje se v

располага́ться: Pojďte dál a udělejte si pohodlí!Проходи́те и располага́йтесь!

проходи́ть: Dále!, Vstupte!Проходи́те!

dál: Pojďte dál!Проходи́те!, Входи́те!

jít: Pojď(te) dál.Проходи́(те), пожа́луйста.

plynout: Čas plyne.Вре́мя прохо́дит.

procházet: procházet kolem kašnyпроходи́ть ми́мо фонта́на

táhnout se: táhnout se jako červená nitпроходи́ть кра́сной ни́тью

ми́мо: Nebuďte lhostejní!Не прохо́дите ми́мо!