Hlavní obsah

представить

Vyskytuje se v

себя́: představit siпредста́вить себе́

podat: fin. podat daňové přiznáníпредста́вить деклара́цию

informace: poskytnout informaciпредста́вить информа́цию

prezentovat: prezentovat firmuпредста́вить фи́рму

předložit: předložit k podpisuпредста́вить на по́дпись

představit: Dovolte mi, abych vám představila svého přítele.Разреши́те предста́вить вам моего́ дру́га.

představit si: Nikdo si to neumí představit.Никто́ не мо́жет себе́ э́то предста́вить.