Hlavní obsah

предоставить

Vyskytuje se v

dispozice: dát k dispoziciпредоста́вить что кому

ponechat: ponechat (svému) osuduбро́сить на произво́л судьбы́, предоста́вить судьбе́

slovo: udělit komu slovoпредоста́вить кому сло́во

záruka: poskytnout záruky na coдать/предоста́вить гара́нтии на что

azyl: poskytnout komu politický azylпредоста́вить полити́ческое убе́жище кому

koncese: udělit koncesi komuпредостави́ть конце́ссию кому

poskytnout: poskytnout úvěr/slevuпредоста́вить креди́т/ски́дку

privilegium: udělit privilegium komuпредоста́вить привиле́гию кому

přinést: přinést úlevu komu(пре)доста́вить облегче́ние кому

udělit: udělit občanstvíпредоста́вить гражда́нство

úvěr: poskytnout úvěrпредоста́вить креди́т

volnost: ponechat úplnou volnost komuпредоста́вить кому по́лную свобо́ду

průběh: nechat věcem volný průběhпредоста́вить де́лу есте́ственный ход